บริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปยังไต้หวัน (Taiwan) โดย iVC International Visa Center

รับยื่นวีซ่าไต้หวันทุกประเภทกับ iVC International Visa Center ทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 12 ปี ให้คำปรึกษาและบริการอย่างครบวงจร ลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาในการขอวีซ่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเดินทางไปเยือนไต้หวัน (Taiwan) ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ การศึกษา หรือท่องเที่ยว การยื่นขอวีซ่าอาจเป็นเรื่องที่สับสนและซับซ้อนได้ แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะ iVC International Visa Center พร้อมให้บริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าสำหรับชาวไทย ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 12 ปี


ทำไมต้องเลือก iVC International Visa Center


1. ประสบการณ์กว่า 12 ปี


   ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทีมงานของเรามีความรู้และความชำนาญในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท และแก้ไขปัญหาวีซ่าต่างๆ อย่างมืออาชีพ


2. ยื่นขอวีซ่าได้ทุกประเภท


   ไม่ว่าคุณจะต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทใด เรามีความสามารถในการช่วยเหลือในการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน และอื่นๆ


3. บริการทั่วโลก


   เราไม่จำกัดเพียงแค่การยื่นขอวีซ่าไปยังไต้หวันเพียงประเทศเดียว แต่ยังสามารถยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าปลายทางของคุณจะเป็นที่ไหน เราพร้อมให้บริการ


4. ทีมงานมืออาชีพ


   ทีมงานของเราเป็นมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการยื่นขอวีซ่า ทำให้สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำได้อย่างเข้มข้นและถูกต้อง


ประโยชน์ของการเลือกใช้บริการจาก iVC International Visa Center


  1. ลดความยุ่งยากและประหยัดเวลา: กระบวนการยื่นขอวีซ่าอาจซับซ้อนและกินเวลามาก แต่ iVC สามารถช่วยคุณลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาได้
  2. ลดความเสี่ยงการถูกปฏิเสธ: ด้วยความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน เราสามารถช่วยลดโอกาสการถูกปฏิเสธการขอวีซ่าได้
  3. คำแนะนำที่แม่นยำ: เราให้คำปรึกษาที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่ากระบวนการยื่นขอวีซ่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง


หากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปยังไต้หวันหรือประเทศใดก็ตาม และต้องการความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่า อย่าลังเลที่จะเลือกใช้บริการของ iVC International Visa Center ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปีและทีมงานมืออาชีพ เราพร้อมจะให้บริการคุณด้วยความเป็นมืออาชีพและใส่ใจทุกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอวีซ่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่สามารถยื่นได้ และเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการขอวีซ่าไต้หวัน ดังนี้


ประเภทวีซ่าที่สามารถยื่นได้


1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือครอบครัวในไต้หวัน


2. วีซ่านักเรียน (Student Visa)

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสถาบันการศึกษาในไต้หวัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว


3. วีซ่าทำงาน (Work Visa)

สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัทหรือองค์กรในไต้หวัน


4. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อเจรจาทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือทำธุรกิจต่าง ๆ ในไต้หวัน


5. วีซ่าครอบครัว (Family Reunification Visa)

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยียนหรืออาศัยกับครอบครัวที่อยู่ในไต้หวันเอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการขอวีซ่าไต้หวัน


1. หนังสือเดินทาง (Passport)


จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าไต้หวัน


2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (Visa Application Form)


กรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการเดินทางในแบบฟอร์มเฉพาะที่สถานทูตกำหนด


3. รูปถ่าย (Photographs)


รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ควรเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายล่าสุดภายใน 6 เดือน)


4. หลักฐานการเงิน (Financial Evidence)


เอกสารยืนยันความสามารถทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หรือใบรับรองการทำงานที่แสดงรายได้


5. ตั๋วเครื่องบิน (Flight Ticket)


หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ


6. เอกสารการจองที่พัก (Accommodation Booking)


หลักฐานการจองที่พักในไต้หวัน


7. จดหมายเชิญ (Invitation Letter)


สำหรับวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าครอบครัว ควรมีจดหมายเชิญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน


8. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance)


ประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆหมายเหตุเพิ่มเติม


1. เอกสารเพิ่มเติมตามประเภทวีซ่า:


แต่ละประเภทของวีซ่าอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบรับรองการสมัครเรียน (สำหรับวีซ่านักเรียน) หรือสัญญาจ้างงาน (สำหรับวีซ่าทำงาน)


2. ข้อกำหนดของสถานทูต:


ควรตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของสถานทูตไต้หวันในประเทศไทย เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อกำหนดพิเศษ


การเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่าไต้หวัน เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น หากมีคำถามหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อ iVC International Visa Center ทีมงานมืออาชีพของเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน!>>บริการอื่นๆ ของ เรา<<


- บริการแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 ภาษา โดยทีมงานมืออาชีพเจ้าของภาษา 

- บริการแปลเอกสารราชการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลีย หรือนำเอกสารไปทำธรุกรรมและติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ประเทศออสเตรเลีย 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับทำวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ  

- บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่ ล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบ ONLINE ทุกภาษาทั่วโลก 

- บริการรับรองเอกสาร/รับรองรายมือชื่อ/รับรองสำเนาเอกสาร โดยทนาย NOTARY PUBLIC 

- บริการรับรองเอกสารโดยสถาณทูต ทุกสถานทูตทั่วโลก 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลกระทรวงยุติธรรม 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สมัครงานในประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกสัญชาติทั่วโลก 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ทุกประเทศทั่วโลกสำหรับชาวต่างชาติ 

- บริการทำวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี, วีซ่าติดตามภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU 

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก 

- บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

- บริการจัดหา TOURIST VOUCHER เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการจัดหา LOI (LETTER OF INVITATION) เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการทำบัตร APEC (Business Travel Card) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยโปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา

iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC International Visa Center Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments