บริการรับยื่นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) กับ iVC International Visa Center

iVC International Visa Center บริการรับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน และวีซ่าทำงาน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ในคุณภาพและความรวดเร็ว ให้คำปรึกษาฟรี ติดตามสถานะวีซ่าได้ตลอด เลือก iVC ผู้นำบริการวีซ่ากว่า 12 ปี ให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่ายสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในฝันของใครหลายคน ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมคือการขอวีซ่า ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับหลายคน วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมแนะนำบริการรับยื่นวีซ่าที่จะช่วยให้การเตรียมตัวเป็นเรื่องง่ายขึ้น


ประเภทของวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) - สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น

2. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) - สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเจรจาทางธุรกิจ

3. วีซ่านักเรียน (Student Visa) - สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์

4. วีซ่าทำงาน (Work Visa) - สำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่าย
  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองบัญชีธนาคาร
 7. หลักฐานการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 8. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีขอวีซ่าธุรกิจหรือทำงาน)
 9. หลักฐานการสมัครเรียน (กรณีขอวีซ่านักเรียน)
 10. เอกสารอื่น ๆ ตามที่สถานทูตกำหนดคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


1. ใช้เวลานานแค่ไหนในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์?


 • โดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 10-15 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าและสถานทูต


2. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นเท่าไหร่?


 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์อาจแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่าและระยะเวลาในการพำนัก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-80 ยูโร (ประมาณ 2,200-3,000 บาท)


3. วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นในเชงเก้นได้หรือไม่?


 • ได้ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นวีซ่าเชงเก้น ซึ่งสามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเชงเก้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด


4. หากวีซ่าถูกปฏิเสธ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่?


 • หากวีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้สมัครสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบสาเหตุของการปฏิเสธและเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนยื่นอุทธรณ์บริการรับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


เพื่อความสะดวกและความมั่นใจในการขอวีซ่า หลายคนเลือกใช้บริการรับยื่นวีซ่าจากบริษัททัวร์หรือตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้การเตรียมเอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็น รวมถึงติดตามสถานะของวีซ่าให้อีกด้วย


การเลือกใช้บริการรับยื่นวีซ่าที่น่าเชื่อถือ ควรพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัท รวมถึงค่าบริการที่เหมาะสม ทั้งนี้ แม้จะใช้บริการรับยื่นวีซ่า ผู้สมัครก็ควรศึกษาขั้นตอนและเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อให้การขอวีซ่าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว


การขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์อาจดูเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ด้วยการเตรียมตัวที่ดีและความช่วยเหลือจากบริการรับยื่นวีซ่า การเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามและวัฒนธรรมที่น่าหลงใหลของสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างเต็มที่ข้อควรระวังในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร - เอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อผิดพลาดอาจนำไปสู่การปฏิเสธวีซ่าได้

2. ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า - ควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันเดินทางเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา - การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลสำคัญอาจนำไปสู่การปฏิเสธวีซ่าและมีผลต่อการขอวีซ่าในอนาคต

4. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ - ในบางกรณี สถานทูตอาจเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติม ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมและตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของเขตเชงเก้น นโยบายวีซ่าจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงร่วมของประเทศสมาชิก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการนำระบบลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางล่วงหน้า (ETIAS) มาใช้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2022 โดยนักเดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางเข้าเขตเชงเก้น


นอกจากนี้ สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงในยุโรปและทั่วโลกอาจส่งผลต่อนโยบายวีซ่าของสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ควรติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากสถานทูตหรือตัวแทนรับยื่นวีซ่าอย่างสม่ำเสมอ


การขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ด้วยการวางแผนที่ดีและความช่วยเหลือจากบริการรับยื่นวีซ่า ก็สามารถทำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่น การศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และติดตามข่าวสารล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า เมื่อได้วีซ่าในมือแล้ว ก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในดินแดนที่งดงามแห่งนี้ สวิตเซอร์แลนด์พร้อมต้อนรับนักเดินทางทุกคนด้วยทิวทัศน์อันงดงาม วัฒนธรรมที่น่าสนใจ และผู้คนที่เป็นมิตร>>บริการอื่นๆ ของ เรา<<


- บริการแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 ภาษา โดยทีมงานมืออาชีพเจ้าของภาษา 

- บริการแปลเอกสารราชการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลีย หรือนำเอกสารไปทำธรุกรรมและติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ประเทศออสเตรเลีย 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับทำวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ  

- บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่ ล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบ ONLINE ทุกภาษาทั่วโลก 

- บริการรับรองเอกสาร/รับรองรายมือชื่อ/รับรองสำเนาเอกสาร โดยทนาย NOTARY PUBLIC 

- บริการรับรองเอกสารโดยสถาณทูต ทุกสถานทูตทั่วโลก 

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลกระทรวงยุติธรรม 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สมัครงานในประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกสัญชาติทั่วโลก 

- บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ 

- บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ทุกประเทศทั่วโลกสำหรับชาวต่างชาติ 

- บริการทำวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี, วีซ่าติดตามภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU 

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก 

- บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

- บริการจัดหา TOURIST VOUCHER เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการจัดหา LOI (LETTER OF INVITATION) เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 

- บริการทำบัตร APEC (Business Travel Card) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยโปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา

iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC International Visa Center Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments