บริการรับยื่นวีซ่าอิหร่าน (Iran) ประตูสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดย iVC (International Visa Center)

บริการรับยื่นวีซ่าอิหร่านแบบครบวงจร ช่วยให้คุณเดินทางไปยังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ได้อย่างง่ายดาย เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะดูแลขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและปราศจากความกังวล


ยื่นวีซ่าอิหร่าน


บริการรับยื่นวีซ่าอิหร่าน: ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการเดินทางที่ราบรื่น


    ทำความรู้จักกับประเทศอิหร่าน 


อิหร่าน: ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความงามตามธรรมชาติ


อิหร่านหรือที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อิรัก ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และเติร์กเมนิสถาน


    วัฒนธรรมที่หลากหลาย


อิหร่านมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา ได้รับอิทธิพลจากประวัติศาสตร์อันยาวนานและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ประเทศนี้มีประเพณีทางศิลปะและวรรณกรรมที่ยาวนาน เป็นที่รู้จักในด้านพรม ทอผ้า และเครื่องปั้นดินเผา


อิหร่านมีอาหารที่หลากหลายและมีรสชาติ อาหารเปอร์เซียขึ้นชื่อเรื่องการใช้เครื่องเทศ สมุนไพร และส่วนผสมสดใหม่


    การท่องเที่ยว


อิหร่านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของมรดกโลกของ UNESCO 24 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ จัตุรัสนาฆช์-เอ จาฮานในเมืองอิสฟาฮาน สุเหร่าอิหม่ามในเมืองเตหะราน และสุสานไซรัสในเมืองปาซาร์กาเด


นอกจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้ว อิหร่านยังมีธรรมชาติที่สวยงามให้สำรวจด้วย นักท่องเที่ยวสามารถปีนเขา เดินป่า หรือเยี่ยมชมทะเลทรายได้    ขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นขอวีซ่าอิหร่าน


การยื่นขอวีซ่าอิหร่านเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายดาย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


    1. ตรวจสอบประเภทวีซ่าที่คุณต้องการ


มีวีซ่าอิหร่านหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ ประเภทวีซ่าที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่


 • วีซ่าท่องเที่ยว: สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
 • วีซ่านักธุรกิจ: สำหรับนักธุรกิจที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 • วีซ่านักเรียน: สำหรับนักเรียนที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อศึกษาต่อ
 • วีซ่าทำงาน: สำหรับผู้ที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อทำงาน


    2. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น


เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าอิหร่านอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่คุณยื่นขอ เอกสารทั่วไปที่จำเป็น ได้แก่


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกและลงนามแล้ว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า


    3. ยื่นคำร้องขอวีซ่า


คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอิหร่านได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอิหร่านในประเทศของคุณ หรือผ่านบริษัทรับยื่นวีซ่า หากคุณยื่นคำร้องขอผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุล คุณจะต้องนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอและส่งเอกสารของคุณ


    4. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า


ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิหร่านแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าและสัญชาติของคุณ คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล หรือผ่านบริษัทรับยื่นวีซ่า


    5. รอการอนุมัติ


ระยะเวลาในการดำเนินการวีซ่าอิหร่านอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณยื่นคำร้องขอ โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ในการดำเนินการคำร้องขอ คุณสามารถติดตามสถานะการยื่นขอวีซ่าของคุณได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล หรือผ่านบริษัทรับยื่นวีซ่า


เคล็ดลับเพิ่มเติม


 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณครบถ้วนและถูกต้อง
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทางของคุณ
 • หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลอิหร่านในประเทศของคุณ หรือบริษัทรับยื่นวีซ่าที่คุณใช้บริการ    ประเภทของวีซ่าอิหร่าน


มีวีซ่าอิหร่านหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ ประเภทวีซ่าที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่


 • วีซ่าท่องเที่ยว: สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
 • วีซ่านักธุรกิจ: สำหรับนักธุรกิจที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 • วีซ่านักเรียน: สำหรับนักเรียนที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อศึกษาต่อ
 • วีซ่าทำงาน: สำหรับผู้ที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อทำงาน
 • วีซ่าผู้พำนักอาศัย: สำหรับผู้ที่วางแผนจะพำนักอาศัยในอิหร่านเป็นระยะเวลานาน
 • วีซ่าทางการทูต: สำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
 • วีซ่าบริการ: สำหรับผู้ที่เดินทางไปอิหร่านเพื่อให้บริการ เช่น คนขับรถและไกด์นำเที่ยว


    วีซ่าท่องเที่ยว


วีซ่าท่องเที่ยวอิหร่านมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายได้อีก 30 วันหากจำเป็น


    วีซ่านักธุรกิจ


วีซ่านักธุรกิจอิหร่านมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายได้อีก 90 วันหากจำเป็น


    วีซ่านักเรียน


วีซ่านักเรียนอิหร่านมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายได้เป็นรายปีหากนักเรียนยังคงศึกษาอยู่ในอิหร่าน


    วีซ่าทำงานวีซ่าทำงานอิหร่านมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายได้เป็นรายปีหากผู้ถือวีซ่ายังคงทำงานอยู่ในอิหร่าน


    วีซ่าผู้พำนักอาศัย


วีซ่าผู้พำนักอาศัยอิหร่านมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายได้เป็นรายปีหากผู้ถือวีซ่ายังคงพำนักอาศัยอยู่ในอิหร่าน

 

    วีซ่าทางการทูตและวีซ่าบริการ


วีซ่าทางการทูตและวีซ่าบริการมีอายุและข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะและวัตถุประสงค์ในการเดินทางของผู้ถือวีซ่า


หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทใด โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลอิหร่านในประเทศของคุณ หรือบริษัทรับยื่นวีซ่าที่คุณใช้บริการ


ยื่นวีซ่าอิหร่าน

    ทำไมต้องเลือก iVC International Visa Center เป็นผู้ช่วยในการยื่นวีซ่าอิหร่าน


    ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา


ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เราทุ่มเทเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา


    ความเชี่ยวชาญของเรา


ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้


 • บริการรับยื่นวีซ่า
 • การแปลเอกสาร
 • การรับรองเอกสาร
 • บริการด้านกฎหมาย
 • บริการด้านธุรกิจ


    ประสบการณ์ของเรา


ทีมงานของเรามีประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมของเรา เราได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายพันรายในการยื่นขอวีซ่า แปลเอกสาร และรับรองเอกสาร เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าของเราและมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด


    การบริการลูกค้า


เราเชื่อว่าการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรา ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เราทุ่มเทเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและปราศจากความเครียด


    ความมุ่งมั่นของเรา


เราทุ่มเทเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เราเชื่อในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของเราโดยอิงจากความไว้วางใจและความเคารพ


หากคุณกำลังมองหาทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้เพื่อช่วยเหลือคุณในด้านบริการรับยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร หรือการรับรองเอกสาร โปรดติดต่อเราได้เลยวันนี้ เราพร้อมให้บริการคุณ


โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา

iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments