บริการรับยื่นวีซ่ากรีซ (Greece) เมืองแห่งตำนานเทพเจ้ากรีก ดื่มด่ำกับอารยธรรมเก่าแก่ โดย iVC International Visa Center

บริการรับยื่นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชมอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ประเทศกรีซ (Greece) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี ช่วยเหลือให้คุณเดินทางได้โดยไร้ความกังวลใจ


บริการรับยื่นวีซ่ากรีซ,กรีซ,วีซ่า,Greece

ทำความรู้จักกับเมืองแห่งเทพนิยาย 


    ประเทศกรีซตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้ บนปลายทางของคาบสมุทรบอลข่าน ประเทศนี้ถูกล้อมรอบด้วยทะเลเอเจียนทางตะวันออก, ทะเลไอโอเนียนทางตะวันตก, และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้ มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยประมาณหนึ่งในสาม แต่เป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมตะวันตกและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสำคัญ


ภูมิประเทศ


    กรีซประกอบด้วยทั้งแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะจำนวนมากที่กระจายอยู่ในทะเลเอเจียนและทะเลไอโอเนียน โดยมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะครีต, เกาะซานโตรินี, เกาะเมียคอนอส และเกาะโรดส์ เป็นต้น ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ซึ่งทำให้ประเทศนี้มีความสูงเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง


ประวัติศาสตร์


  กรีซมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายพันปี โดยมีอารยธรรมมิโนอันซึ่งเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และเป็นที่รู้จักดีในเรื่องของอารยธรรมกรีกโบราณ, มหานครกรีก, และอาณาจักรแมเคโดเนีย รวมถึงการรวมตัวเป็นจักรวรรดิบิซันไทน์ในภายหลัง ประวัติศาสตร์ของกรีซเต็มไปด้วยเรื่องราวของปราชญ์, วีรบุรุษ, ศิลปะ, และวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อโลกมาจนถึงปัจจุบัน


วัฒนธรรม


    วัฒนธรรมกรีซมีรากฐานมาจากอารยธรรมกรีกโบราณ, ประเพณีออร์ทอดอกซ์, และอิทธิพลจากจักรวรรดิออตโตมัน เทศกาลต่าง ๆ, ดนตรี, อาหาร, และงานศิลปะทั้งเก่าและใหม่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมกรีซ อาหารกรีซโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สลัดกรีก, มูซาก้า, ถึงเยโรู (gyros)


เศรษฐกิจ


    เศรษฐกิจกรีซมีฐานมาจากการเกษตร, การท่องเที่ยว, และการบริการ เกษตรกรรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยการปลูกองุ่น, โอลีฟ, และผลไม้ต่างๆ การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจกรีซ โดยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนเพื่อสัมผัสความงามของหาดทราย, เทือกเขา, และโบราณสถานที่สำคัญ


การเมือง


    กรีซเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐพาร์ลาเมนตารี มีการแบ่งอำนาจการปกครองเป็นสามส่วน ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายนิติบัญญัติ, และฝ่ายตุลาการ อยู่ในสหภาพยุโรป (EU) และโซนยูโรประเภทวีซ่าของประเทศกรีซ


    ประเทศกรีซ เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เชงเก้น ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนจากประเทศสมาชิกเชงเก้นเดินทางมายังกรีซโดยไม่ต้องใช้วีซ่าสำหรับการเข้าพำนักชั่วคราว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาจากประเทศสมาชิกเชงเก้น อาจต้องขอวีซ่าก่อนที่จะเดินทางมายังกรีซ นี่คือประเภทหลักของวีซ่ากรีซ


1. วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)


    เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเยี่ยมชมหรือการพำนักชั่วคราวในกรีซและประเทศเชงเก้นอื่นๆ สำหรับการเดินทางไม่เกิน 90 วันในรอบ 180 วัน มีหลายประเภท รวมถึง


    - วีซ่าประเภท C: ที่พบมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว, ธุระ, หรือการเยี่ยมบุคคล

    - วีซ่าท่องเที่ยว: สำหรับผู้ที่เดินทางมายังกรีซเพื่อท่องเที่ยว

    - วีซ่าธุรกิจ: สำหรับการเข้าประชุมธุรกิจ, สัมมนาหรือกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

    - วีซ่าเยือนญาติหรือเพื่อน: สำหรับผู้ที่ต้องการเยือนญาติหรือเพื่อนในกรีซ


2. วีซ่าแห่งชาติ (National Visa)


    เป็นวีซ่าแบบยาวเพื่อการพำนักในกรีซเกินกว่า 90 วัน ประกอบด้วย


    - วีซ่าประเภท D: สำหรับการพำนักยาวหรือการย้ายถิ่นฐานเพื่อเหตุผลต่างๆ เช่น การเรียนต่อ, การทำงาน, หรือการรวมครอบครัว


3. วีซ่านักเรียน


    สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในกรีซ วีซ่าประเภทนี้ต้องมีหลักฐานการรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในกรีซ


4. วีซ่าทำงาน


    สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างงานหรือต้องการทำธุรกิจในกรีซ ต้องมีหลักฐานการจ้างงานหรือเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


    โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากสถานทูตหรือกงสุลใหญ่กรีซในประเทศของคุณสำหรับคำแนะนำ ข้อกำหนด และขั้นตอนการขอวีซ่าที่แน่นอน เนื่องจากข้อกำหนดและกระบวนการอาจเปลี่ยนแปลงได้


เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นวีซ่า


    การยื่นขอวีซ่าต้องมีเอกสารเบื้องต้นที่เตรียมพร้อมค่อนข้างมาก เอกสารที่จำเป็นอาจมีความแตกต่างกันไปตามประเทศที่ออกวีซ่า, ประเภทวีซ่า, และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง แต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วย


เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าแบบทั่วไป


  1. หนังสือเดินทาง (Passport): ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่คาดว่าจะออกจากประเทศที่ต้องการเยือน และมีหน้าว่างเพียงพอสำหรับการติดตั้งวีซ่า
  2. แบบฟอร์มขอวีซ่า: กรอกข้อมูลครบถ้วนตามที่ทางสถานทูตหรือกงสุลกำหนด
  3. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต: ปกติจะต้องใช้รูปถ่ายสีขนาดมาตรฐาน (บางประเทศอาจมีขนาดที่แตกต่างกัน) ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  4. หลักฐานการจองเที่ยวบิน: แสดงการจองตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
  5. หลักฐานการจองที่พัก: โรงแรม ที่พัก หรือหลักฐานการอยู่พักของคุณในประเทศที่เดินทางไป
  6. หลักฐานการเงิน: บัญชีธนาคารสเตทเมนต์หรือหลักฐานทางการเงินอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะประกอบด้วยการเดินทางและการพำนักในประเทศนั้น
  7. ประกันการเดินทาง: บางประเทศต้องการหลักฐานของประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเดินทาง


เอกสารเพิ่มเติมตามประเภทวีซ่าและวัตถุประสงค์การเดินทาง


    - วีซ่านักเรียน: หลักฐานการรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษา

    - วีซ่าทำงาน: หนังสือรับรองการจ้างงานจากนายจ้างในประเทศนั้น ๆ

    - วีซ่าเยี่ยมบุคคล: หนังสือเชิญจากบุคคลที่คุณจะไปเยี่ยม เช่น เอกสารรับรองความสัมพันธ์และการเป็นเจ้าบ้าน


    ข้อแนะนำ


    - ตรวจสอบรายละเอียด: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณยื่นขอวีซ่า ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถานทูตหรือกงสุลของประเทศนั้นๆ


    - เตรียมเอกสารครบถ้วน: การไม่มีเอกสารครบถ้วนอาจทำให้วีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ หรือกระบวนการดำเนินงานช้าลง


    - ติดตามเอกสาร: ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มยังการเตรียมหลักฐาน ควรมีการติดตามและจัดเตรียมเอกสารอย่างละเอียดและครบถ้วน


    การเตรียมเอกสารอย่างรอบคอบและล่วงหน้าจะช่วยให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณราบรื่นและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติวีซ่าของคุณระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่า


    ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งประเภทของวีซ่า, ประเทศที่ยื่นขอ, และเวลาในการพิจารณาของสถานทูตหรือกงสุลที่คุณยื่นขอวีซ่า นี่คือระยะเวลาดำเนินการทั่วไปสำหรับบางประเภทของวีซ่าและคำแนะนำในการเตรียมตัว


วีซ่าเชงเก้น


- ปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ ในการดำเนินการ แต่อาจต้องใช้เวลานานถึง 30 วันทำการในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม และในกรณีที่ซับซ้อนมากอาจใช้เวลาถึง 60 วันทำการ

- ควรยื่นขออย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง แต่ไม่สามารถยื่นขอได้เร็วกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง


วีซ่าแห่งชาติ (สำหรับการพำนักยาว)


- อาจใช้เวลาตั้งแต่ 1-3 เดือน ในการดำเนินการ เนื่องจากมีขั้นตอนและการตรวจสอบที่ละเอียดมากกว่า

- ควรเริ่มกระบวนการยื่นขอวีซ่าอย่างเร็วที่สุด เมื่อรู้ว่าจะต้องเดินทาง


เคล็ดลับในการเตรียมตัว


- ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด: ระยะเวลาในการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถานทูตหรือกงสุลเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

- เตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน: ความล่าช้าบ่อยครั้งเกิดจากเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตรวจสอบและเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้อย่างละเอียด

- ยื่นขอล่วงหน้า: หลีกเลี่ยงการยื่นขอในนาทีสุดท้าย เพื่อมีเวลาแก้ไขหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ


    การเตรียมการและการวางแผนล่วงหน้าเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงของการถูกปฏิเสธหรือเผชิญกับความล่าช้าในการดำเนินการขอวีซ่า>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)


โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา

iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments