บริการรับยื่นวีซ่าเยอรมนี (Germany) เมืองแห่งเทพนิยาย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ - iVC International Visa Center

iVC International Visa Center ให้บริการรับยื่นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี (Germany) ทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก ด้วยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม
ประเทศเยอรมนี: หัวใจแห่งยุโรป


    เยอรมนีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป เยอรมนีมีบทบาทสำคัญในกิจการโลกมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ และปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหภาพยุโรป


ด้านวัฒนธรรม


    เยอรมนีมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา ประเทศนี้เป็นที่รู้จักในด้านดนตรีคลาสสิก ปรัชญา และวรรณกรรม เยอรมนีเป็นบ้านเกิดของนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง เช่น บาค โมสาร์ท และเบโธเฟน นักปรัชญา เช่น คานท์และเฮเกิล และนักเขียน เช่น เกอเธ่และชิลเลอร์


    เยอรมนีมีเมืองที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากมาย เช่น เบอร์ลินซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและชีวิตกลางคืน มิวนิกซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ที่มีชื่อเสียงด้านเทศกาลเบียร์ Oktoberfest และฮัมบูร์กซึ่งเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือที่มีชื่อเสียงด้านพิพิธภัณฑ์และคลอง


เศรษฐกิจ


    เยอรมนีมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Volkswagen, BMW, Siemens และ BASF


    เยอรมนีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคม ซึ่งผสมผสานระหว่างกลไกตลาดเสรีกับการแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าความมั่งคั่งจะกระจายอย่างเท่าเทียมกัน
    ประเภทวีซ่าของประเทศเยอรมนี


    ประเทศเยอรมนีมีหลายประเภทของวีซ่าที่ต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการเข้าเยอรมนี แต่ประเภทของวีซ่าที่คนมักจะยื่นขอมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและการเข้าเยอรมนีเป็นวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) และวีซ่าการทำงาน (Employment Visa) ซึ่งมีข้อมูลสำคัญดังนี้


    1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa): วีซ่าท่องเที่ยวให้สิทธิ์ให้ผู้ขอวีซ่าเข้าเยอรมนีเพื่อท่องเที่ยว การเยี่ยมชมและการพักผ่อน ซึ่งมักมีระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่กำหนดให้เข้าเยอรมนีเฉพาะ เช่น 30 วันหรือ 90 วัน หรือตามการตกลงระหว่างประเทศ


    2. วีซ่าการทำงาน (Employment Visa): วีซ่าการทำงานให้สิทธิ์ให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติอื่นทำงานในเยอรมนี เงื่อนไขและข้อกำหนดของวีซ่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานและสถานะของผู้ขอวีซ่า

    3. วีซ่าเรียนหรือศึกษา (Student Visa): วีซ่าเรียนหรือศึกษาให้สิทธิ์ให้นักเรียนหรือนักศึกษาต่างด้าวเข้าเรียนหรือศึกษาในสถาบันการศึกษาในเยอรมนี รวมถึงการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเอกชน


    4. วีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary Work Visa): วีซ่านี้ให้สิทธิ์ให้คนต่างด้าวทำงานชั่วคราวในเยอรมนี เช่น งานฤดูกาล การทำงานในงานเฉพาะโครงการ เป็นต้น


    5. วีซ่าสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Student Visa): วีซ่านี้ให้สิทธิ์ให้นักศึกษาจากต่างประเทศเข้าเรียนและศึกษาในเยอรมนี และมีการแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาต่างๆ


    นอกจากนี้ยังมีประเภทวีซ่าอื่นๆ เช่น วีซ่าสำหรับธุรกิจ (Business Visa) วีซ่าสำหรับการรักษาพยาบาล (Medical Visa) และอื่นๆ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และคุณสมบัติของผู้ขอวีซ่า


เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่าประเทศเยอรมนี


    เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเยอรมนีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณสมัคร อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เอกสารต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่าเยอรมนีทุกประเภท


 • หนังสือเดินทาง: หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานมากกว่าวีซ่าที่คุณสมัครอย่างน้อย 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับวีซ่า
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า: กรอกและลงนามในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเยอรมันอย่างครบถ้วน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง: รูปถ่ายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของวีซ่าเชงเกน
 • หลักฐานการเดินทาง: เช่น ตั๋วเครื่องบินหรือการจองโรงแรม
 • หลักฐานการประกันสุขภาพการเดินทาง: ต้องครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโรในเขตเชงเกน
 • หลักฐานการมีที่พัก: เช่น การจองโรงแรมหรือจดหมายเชิญจากเจ้าภาพ
 • หลักฐานการมีเงินทุน: เช่น สำเนาบัญชีธนาคารหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานจุดประสงค์ในการเดินทาง: อาจรวมถึงจดหมายเชิญจากบริษัทหรือมหาวิทยาลัย หรือแผนการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว


    เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประเภทวีซ่าเฉพาะ


 • วีซ่านักท่องเที่ยว: ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม
 • วีซ่านักเรียน: หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยในเยอรมนี
 • วีซ่าทำงาน: สัญญาจ้างงานจากบริษัทในเยอรมนี
 • วีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อน: จดหมายเชิญจากเจ้าภาพในเยอรมนี

    คำแนะนำ


 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดเป็นของแท้และถูกต้อง
 • แปลเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ
 • จัดเตรียมสำเนาเอกสารทั้งหมด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 สัปดาห์
    ข้อดีในการใช้บริการ IVC International Visa Center ยื่นวีซ่าเยอรมนี


    IVC International Visa Center เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวีซ่าและการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งให้บริการช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี ข้อดีของการใช้บริการ IVC ได้แก่:


 1. ความเชี่ยวชาญ: IVC มีความเชี่ยวชาญในการจัดการคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี และสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่แม่นยำเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำร้อง
 2. ความสะดวก: IVC มีสำนักงานในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อย่างสะดวก
 3. การประหยัดเวลา: IVC สามารถช่วยผู้สมัครประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการเตรียมและยื่นคำร้องขอวีซ่า
 4. อัตราความสำเร็จสูง: IVC มีอัตราความสำเร็จสูงในการจัดการคำร้องขอวีซ่าเยอรมนี เนื่องจากความเชี่ยวชาญและความใส่ใจในรายละเอียด
 5. การสนับสนุนด้านภาษา: IVC มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้หลายภาษา ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้สมัครที่ไม่พูดภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ
 6. การติดตามสถานะ: IVC ให้บริการติดตามสถานะคำร้องขอวีซ่า เพื่อให้ผู้สมัครสามารถติดตามความคืบหน้าของคำร้องขอได้
 7. การรับประกันความพึงพอใจ: IVC รับประกันความพึงพอใจในบริการของตน และจะคืนเงินเต็มจำนวนหากคำร้องขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ


    โดยรวมแล้ว การใช้บริการ IVC International Visa Center ยื่นวีซ่าเยอรมนีสามารถช่วยให้ผู้สมัครเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติวีซ่า ประหยัดเวลาและความยุ่งยาก และได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าที่มีประสบการณ์


โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd

0 Comments