บริการรับยื่นวีซ่ามัลดีฟส์ (Maldives) สวรรค์แห่งท้องทะเล ทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี

 บริการรับยื่นวีซ่ามัลดีฟส์ (Maldives) บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศ ทั่วโลก - iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ที่ปรึกษาด้านวีซ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย
หากท่านกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เชิญมาเที่ยวสวรรค์แห่งท้องทะเล รับรองว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามัลดีฟส์เป็นเมืองแห่งท้องทะเลที่สวยงามไม่แพ้ชาติใด หากท่านมีความต้องการที่จะเดินทางไปยังมัลดีฟส์ ให้  iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service เป็นตัวช่วยสำหรับคุณ!


ทำความรู้จักหมู่เกาะมัลดีฟส์ สวรรค์แห่งท้องทะเล


มัลดีฟส์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นประเทศที่มีพื้นที่ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการังจำนวนมากในมหาสมุทรอินเดีย และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกา พื้นที่ล้อมรอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 1,190 เกาะ เรียงรายเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ แต่ละเกาะมีความสวยงามแตกต่างกันไป โดดเด่นด้วยหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสราวกับคริสตัล และแนวปะการังใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์


มัลดีฟส์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม กิจกรรมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำในมัลดีฟส์ ได้แก่


 • นอนอาบแดดบนหาดทรายขาวละเอียด
 • ว่ายน้ำและดำน้ำดูปะการังใต้ทะเล
 • พายเรือคายัคและเล่นวินด์เซิร์ฟ
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน

การเดินทางไปยังมัลดีฟส์ สวรรค์แห่งท้องทะเล


การเดินทางไปยังมัลดีฟส์สามารถทำได้โดยเครื่องบิน โดยเที่ยวบินจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Velana International Airport (MLE) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Hulhule เกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะ Male ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมัลดีฟส์


หลังจากเดินทางถึงท่าอากาศยานแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังเกาะที่ต้องการพักโดยใช้เรือเร็วหรือเครื่องบินน้ำ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีวีซ่ามัลดีฟส์ ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปมัลดีฟส์วีซ่ามัลดีฟส์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปมัลดีฟส์ ดังนี้


 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) : เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในมัลดีฟส์ โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถขอได้ 2 วิธี คือ ยื่นขอที่สนามบินหรือยื่นขอผ่านสถานเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย


 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) : เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในมัลดีฟส์ โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถขอได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยเท่านั้น


 • วีซ่าอื่นๆ (Other Visa) : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปมัลดีฟส์ด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การศึกษา การทำงาน หรือเยี่ยมเยียนญาติ เป็นต้น โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถขอได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่ามัลดีฟส์แต่ละประเภท     วีซ่าท่องเที่ยว


วีซ่าท่องเที่ยวมัลดีฟส์ มีอายุ 30 วันหรือ 90 วัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ 2 วิธี คือ


 • ยื่นขอที่สนามบิน

นักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอวีซ่าที่สนามบินนานาชาติ Velana (MLE) ของมัลดีฟส์ได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


* หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

* รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

* ใบสมัครวีซ่า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Immigration Maldives)

* เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน

* เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร สเตทเมนท์ธนาคาร หรือหนังสือรับรองการทำงาน


ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สนามบิน ดังนี้


* วีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน: 30 ดอลลาร์สหรัฐ

* วีซ่าท่องเที่ยว 90 วัน: 60 ดอลลาร์สหรัฐ • ยื่นขอผ่านสถานเอกอัครราชทูต

นักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านสถานเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


* หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

* รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

* ใบสมัครวีซ่า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Immigration Maldives)

* สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศล่าสุด

* สำเนาทะเบียนบ้าน

* สำเนาบัตรประชาชน

* สำเนาใบรับรองการทำงาน

* สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

* เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน


ค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านสถานเอกอัครราชทูต ดังนี้


* วีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน: 25 ดอลลาร์สหรัฐ

* วีซ่าท่องเที่ยว 90 วัน: 50 ดอลลาร์สหรัฐ    วีซ่าธุรกิจ


วีซ่าธุรกิจมัลดีฟส์ มีอายุ 30 วัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยเท่านั้น โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


* หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

* รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

* ใบสมัครวีซ่า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Immigration Maldives)

* สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศล่าสุด

* สำเนาทะเบียนบ้าน

* สำเนาบัตรประชาชน

* สำเนาใบรับรองการทำงาน

* สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

* จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กรในมัลดีฟส์

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 30 ดอลลาร์สหรัฐ    วีซ่าอื่นๆ


วีซ่าอื่นๆ มัลดีฟส์ มีอายุแตกต่างกันไป โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำประเทศไทยเท่านั้น โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


* หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

* รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

* ใบสมัครวีซ่า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Immigration Maldives)

* เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ


ค่าธรรมเนียมวีซ่าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า
ทำไมต้องใช้บริการ iVC  International Visa Center ในการยื่นวีซ่า    iVC  International Visa Center เป็นบริษัทที่ให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงมัลดีฟส์ด้วย โดย iVC  International Visa Center มีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการทำวีซ่าโดยเฉพาะ จึงทำให้สามารถช่วยท่านยื่นวีซ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว


บริการรับยื่นวีซ่ามัลดีฟส์โดย iVC  International Visa Center มีดังนี้


 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นวีซ่า
 • บริการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอวีซ่า
 • บริการแปลเอกสารประกอบคำขอวีซ่า
 • บริการยื่นคำขอวีซ่าต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล


ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่ามัลดีฟส์โดย iVC  International Visa Center อยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการหากท่านต้องการที่จะยื่นวีซ่าเพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่น ให้ iVC  International Visa Center เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เข้าใจถึงความต้องการของคุณอย่างแท้จริง!>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments