บริการรับยื่นวีซ่าฮังการี (hungary) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมโบราณ โดย iVC International Visa Center

iVC International Visa Center  ให้บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์การยื่นขอวีซ่าโดยตรง ให้คุณเดินทางได้อย่างสบายใจและเดินทางได้อย่างราบรื่น หมดปัญหากวนใจ

ประเทศฮังการีเป็นประเทศในยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ราบพันโนเนีย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย สโลวีเนีย และออสเตรีย เมืองหลวงของประเทศคือกรุงบูดาเปสต์  ฮังการีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรฮังการีในอดีต ในปัจจุบันฮังการีเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและเขตเชงเกนทำความรู้จักกับประเทศฮังการี


บูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี นับเป็นเมืองที่สวยงามอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งในยุโรป อาคารหลังนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประเพณีและความทันสมัย เป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามด้วยอาคารต่างๆ ที่มีอายุหลายร้อยปี สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและวัฒนธรรมของชาวฮังการี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเดินทางไปยังเมืองที่สวยงามของยุโรปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฮังการี • กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงบูดาเปสต์ ได้แก่ ปราสาทบูดา (Buda Castle) อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament Building) สะพานเชนเซเชนยี (Széchenyi Chain Bridge) ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) และจัตุรัสวีรชน (Heroes' Square)


 • ทะเลสาบบอลอโตน ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในฮังการี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬาทางน้ำ


 • อุทยานแห่งชาติโฮร์โตบาจย์ อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้า ป่าไม้ และสัตว์ป่า


 • เมืองเซเกสเฟเฮอร์วาร์ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย เช่น มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (Cathedral Basilica of St. Stephen the King) ปราสาทโบรี่ (Bory Castle) และถนนสายโรมัน (Roman Road)


 • เมืองเปช เมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย เช่น มหาวิหารเปช (Pécs Cathedral) โรงอาบน้ำโรมัน (Roman Baths) และสุสานคริสเตียนโบราณ (Pécs Early Christian Necropolis)


    นอกจากนี้ ฮังการียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เมืองฮอลโลเค (Hódmezővásárhely) เมืองแห่งดอกทิวลิป เมืองเอเกอร์ (Eger) เมืองแห่งไวน์และประวัติศาสตร์ เมืองซิเกทวาร์ (Siófok) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบบอลอโตน เป็นต้นช่วงฤดูอากาศที่น่าสนใจ ให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้ดังนี้ • ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) เป็นช่วงที่อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชมเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์


 • ช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) เป็นช่วงที่อากาศร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 27-35 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬาทางน้ำ


 • ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) เป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นลง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชมธรรมชาติและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร


 • ช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) เป็นช่วงที่อากาศเย็นและชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0 ถึง -15 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชมเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

ประเภทของวีซ่าฮังการี


วีซ่าฮังการีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้


 1. วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศฮังการีและประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม
 2. วีซ่าประเภทอื่นๆ (Other Visas) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศฮังการีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ศึกษาต่อ ทำงาน หรือประกอบธุรกิจ


เอกสารประกอบการขอวีซ่าฮังการี


    เอกสารประกอบการขอวีซ่าฮังการีแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า โดยเอกสารทั่วไปที่มักต้องเตรียม ได้แก่


 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
 • รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางและพำนักในประเทศฮังการี
 • เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปฮังการี
 • ขั้นตอนการขอวีซ่าฮังการีขั้นตอนในการใช้บริการยื่นวีซ่าฮังการีของ iVC International Visa Center มีดังนี้


 1. ติดต่อ iVC International Visa Center
 2. แจ้งข้อมูลการเดินทาง เช่น ระยะเวลาการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป เป็นต้น
 3. ชำระค่าบริการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการ)
 4. เตรียมเอกสารที่จำเป็น
 5. ส่งเอกสารให้ iVC International Visa Center ดำเนินการยื่นวีซ่า
 6. รอรับวีซ่า

>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา

iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments