บริการรับยื่นวีซ่าอียิปต์ (Egypt) ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณ ทุกประเภท โดย iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ที่ปรึกษาด้านวีซ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

 บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขวีซ่าทุกประเภท บริการแปลภาษาทุกภาษา และรับรองเอกสาร NAATI โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี 

เมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินชีวิตของคนในแต่ละยุคย่อมมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จนอาจทำให้วัฒนธรรมและอารยธรรมบางประการได้สูญหายไปตามกาลเวลา และหากพูดถึงอารยธรรมโบราณประเทศอียิปต์ ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอารยธรรมที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พีระมิดที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นต้น


อียิปต์ ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองมายาวนานกว่า 3,000 ปี และเป็นแหล่งกำเนิดของพีระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของอียิปต์ ไม่ว่าจะเป็นความงดงามของอารยธรรมโบราณ สถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ทะเลทรายซาฮาราอันกว้างใหญ่ไพศาล และวัฒนธรรมอันหลากหลาย


        สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอียิปต์


 • มหาพีระมิดกีซา (Great Pyramid of Giza) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นโดยฟาโรห์คูฟูแห่งราชวงศ์ที่ 4


 • มหาวิหารอะบูซิมเบล (Abu Simbel Temples) มหาวิหารหินแกรนิตที่สร้างขึ้นโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ริมทะเลสาบนาตรา


 • เมืองหลวงเก่าเมมฟิส (Memphis) ศูนย์กลางของอารยธรรมอียิปต์โบราณ เคยเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ในช่วง 3,000 ปีก่อนคริสตกาล


 • เมืองหลวงเก่าลักซอร์ (Luxor) เมืองที่ตั้งของวัดคาร์นัค (Karnak) และวัดลักซอร์ (Luxor) สองวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก


 • เมืองท่าอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองหลวงเก่าของอียิปต์ภายใต้การปกครองของกรีกและโรมัน เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก


        กิจกรรมที่น่าสนใจในอียิปต์


 • ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ (Nile River Cruise) ชมความงดงามของแม่น้ำไนล์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชาวอียิปต์


 • ขี่อูฐชมทะเลทรายซาฮารา (Desert Camel Riding) สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในทะเลทรายและชมพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงาม


 • ดำน้ำและดำน้ำตื้น (Snorkeling and Diving) สำรวจความงามของโลกใต้ทะเลบริเวณทะเลแดง


 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง (Shopping) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด เช่น ผ้าไหม เครื่องประดับ ตุ๊กตาฟาโรห์ และเครื่องหอม        การเดินทางไปอียิปต์    เครื่องบิน มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง


    รถไฟ สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงไคโรโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ-อิสตันบูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 100 ชั่วโมง


    รถบัส สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงไคโรโดยรถบัสสายกรุงเทพฯ-อิสตันบูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 120 ชั่วโมง        ช่วงเวลาที่เหมาะสม    ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยวอียิปต์คือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-เมษายน) และฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
        ประเภทวีซ่าที่สามารถขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ได้ 


ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปอียิปต์เพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ จำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยก่อนเดินทาง ซึ่งวีซ่าอียิปต์เป็นวีซ่ากระดาษ ประทับตราหรือสติกเกอร์ติดไว้ในหนังสือเดินทาง โดยระยะเวลาที่ได้รับวีซ่าขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า วีซ่าอียิปต์มี 3 ประเภท ได้แก่

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) : 1 เดือน
 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) : 3 เดือน
 • วีซ่าผ่านแดน (Transit Visa) : 15 วัน


ผู้ถือวีซ่าอียิปต์สามารถเดินทางเข้าประเทศอียิปต์ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยสามารถขอต่ออายุวีซ่าได้อีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอียิปต์


        เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รู
 • ใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนาม
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน
 • ใบจองโรงแร
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ


        ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ 1,500 บาท (Single) / 2,200 บาท (Double) / 4,400 บาท (Multiple)


        ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า

 •     ประมาณ 5 วันทำการ


        การยื่นวีซ่า

 1. ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ผู้เดินทางสามารถยื่นวีซ่าด้วยตนเองโดยนำเอกสารประกอบการขอวีซ่าไปยื่นที่สถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย ในวันและเวลาทำการ

 2. บริการยื่นวีซ่าผ่าน iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service  มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ ต้องนำเอกสารคำแนะนำในการขอวีซ่า  โดยทาง iVC จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ ซึ่งคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า


        ข้อดีของบริการยื่นวีซ่าผ่าน iVC Visa & Translation


 1. สะดวกและรวดเร็วกว่าการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง


 1. iVC Visa & Translation จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้ก่อนยื่นวีซ่าทุกขั้นตอน ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า วีซ่าของท่านจะได้รับความถูกต้องและได้รับการอนุมัติ


 1. iVC Visa & Translation จะเป็นผู้ติดตามผลและแจ้งผลการยื่นวีซ่าให้ >> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd
0 Comments