บริการรับยื่นทุกประเภท สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศแคนาดา (Canada) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี

iVC International Visa Center ให้บริการรับยื่น แก้ไข ให้คำปรึกษาวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งแปลและรับรองเอกสารทุกภาษา เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักเดินทางไร้ความกังวลใจ สามารถเดินทางได้โดยสุขใจ
ทำความรู้จักกับประเทศแคนาดา


    แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 เป็นพระมหากษัตริย์


ภูมิศาสตร์


    แคนาดามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 40% ของทวีปอเมริกาเหนือ แคนาดามีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก


    แคนาดามีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วยเทือกเขา ภูเขาไฟ ทะเลสาบ แม่น้ำ และป่าไม้ เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาร็อกกี้ เทือกเขาแอปพาเลเชียน และเทือกเขาโคสต์ ทะเลสาบที่สำคัญ ได้แก่ ทะเลสาบเกรตเลกส์ ทะเลสาบวินนิปีโกและทะเลสาบฮูรอน แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์ แม่น้ำแมคเคนซี่ และแม่น้ำริโอแกรนด์


เศรษฐกิจ


    แคนาดาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


วัฒนธรรม


    วัฒนธรรมแคนาดาเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและวัฒนธรรมพื้นเมือง ชาวแคนาดาให้ความสำคัญกับเสรีภาพ ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชน


สถานที่ท่องเที่ยว


    แคนาดามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติโยโฮ อุทยานแห่งชาติแบฟฟิน เมืองโตรอนโต เมืองมอนทรีออล เมืองควิเบกซิตี และเมืองวินนิเพก

แคนาดาเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายธรรมชาติ


 • เทือกเขาร็อกกี้: เทือกเขาที่สูงและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เหมาะสำหรับการเดินป่า ตั้งแคมป์ เล่นสกี และชมวิวทิวทัศน์
 • น้ำตกไนแอการา: น้ำตกขนาดใหญ่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์: อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม สัตว์ป่า และกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย
 • ทะเลสาบโมเรน: ทะเลสาบสีฟ้าครามที่มีทิวทัศน์สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะ
 • อุทยานแห่งชาติโยโฮ: อุทยานแห่งชาติที่มีธารน้ำแข็ง ภูเขาสูง และทะเลสาบสีฟ้า


เมือง


 • โตรอนโต: เมืองใหญ่ที่สุดของแคนาดา เต็มไปด้วยตึกระฟ้า แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์
 • มอนทรีออล: เมือง zweitgrößte ของแคนาดา มีเสน่ห์แบบยุโรป เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ถนนหนทางที่ปูด้วยหิน และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • แวนคูเวอร์: เมืองท่าที่มีชายหาดสวยงาม ภูเขาสูง และป่าฝน
 • วิคตอเรีย: เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย เต็มไปด้วยสวนดอกไม้ สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ และบรรยากาศแบบเมืองชายทะเล
 • ควิเบกซิตี: เมืองเก่าแก่ที่มีเสน่ห์แบบยุโรป เต็มไปด้วยถนนหนทางที่ปูด้วยหิน สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประเภทวีซ่าวีซ่าแคนาดา


วีซ่าแคนาดาแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้


 • วีซ่าผู้เยี่ยมเยือน (Visitor visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าแคนาดาเพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน ท่องเที่ยว หรือทำธุรกิจระยะสั้น
 • วีซ่านักเรียน (Student visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในแคนาดา
 • วีซ่าแรงงาน (Work permit) : สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในแคนาดา
 • วีซ่าผู้อพยพ (Immigrant visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักถาวรในแคนาดา


เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าแคนาดา


เอกสารทั่วไปที่ใช้สำหรับวีซ่าทุกประเภท:


 1. หนังสือเดินทาง: มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 2. รูปถ่าย: รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว หน้าตรง มองตรง ไม่สวมแว่นกันแดด
 3. ใบสมัครขอวีซ่า: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงชื่อ
 4. หลักฐานการเงิน: เช่น จดหมายรับรองเงินเดือน สมุดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน โฉนดที่ดิน แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักในแคนาดา
 5. ประกันการเดินทาง: ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ และการส่งกลับประเทศ


เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าประเภทต่างๆ


 • วีซ่าผู้เยี่ยมเยือน: จดหมายเชิญจากญาติหรือเพื่อนในแคนาดา แผนการเดินทาง หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 • วีซ่านักเรียน: หนังสือรับรองการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในแคนาดา หลักฐานการเงิน ใบแสดงผลการเรียน
 • วีซ่าแรงงาน: ใบอนุญาตทำงาน (work permit) จากแคนาดา หลักฐานการเงิน ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน
 • วีซ่าผู้อพยพ: หลักฐานการสนับสนุนจากญาติหรือผู้สนับสนุนในแคนาดา หลักฐานการเงิน ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน ใบตรวจสุขภาพ>> บริการอื่นของ iVC International Visa Center <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments