บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) สัมผัสประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดยทีมงานมืออาชีพ iVC International Visa Center

iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ให้บริการยื่นวีซ่าทุุุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์การยื่นวีซ่าโดยตรง ให้คุณสบายใจในการเดินทางได้อย่างราบรื่น ปราศจากปัญหาคอยกวนใจ


    บัลแกเรีย ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐบัลแกเรีย เป็นประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่านด้านตะวันออก มีพรมแดนติดกับประเทศโรมาเนียทางตอนเหนือ ทางตะวันตกติดกับประเทศเซอร์เบียและประเทศมาซิโดเนียเหนือ ส่วนทางตอนใต้ติดกับประเทศกรีซและประเทศตุรกี และจรดทะเลดำทางตะวันออก ประเทศบัลแกเรียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของยุโรป ด้วยพื้นที่ 110,994 ตารางกิโลเมตร (42,855 ตารางไมล์) มีกรุงโซเฟียเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุด เมืองที่มีจำนวนประชากรรองลงมาได้แก่ ปลอฟดิฟ วาร์นา และบูร์กาส


    ปัจจุบัน ประเทศบัลแกเรียเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เนโท และสภายุโรป นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป หรือ OSCE และได้รับตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติถึงสามครั้งภูมิประเทศ


ภูมิประเทศของบัลแกเรียมีความหลากหลาย ทางตอนเหนือเป็นเทือกเขาบอลข่าน ทางตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำดานูบ ทางตอนใต้เป็นเทือกเขาโรโดเปและเทือกเขาแอตลาส ทางตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเลดำ


สภาพภูมิอากาศ


สภาพภูมิอากาศของบัลแกเรียเป็นแบบอบอุ่นภาคพื้นทวีป ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น


เศรษฐกิจ


เศรษฐกิจของประเทศบัลแกเรียมีพื้นฐานมาจากภาคบริการ รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม รายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมเหมืองแร่


วัฒนธรรม


วัฒนธรรมของบัลแกเรียได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกรีก โรมัน และตุรกี ประเพณีและวัฒนธรรมของบัลแกเรียที่โดดเด่น ได้แก่ เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลอีสเตอร์ และเทศกาลดนตรีพื้นบ้าน


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบัลแกเรีย ได้แก่


 • กรุงโซเฟีย เมืองหลวงของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ พระราชวังหลวง พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ และสวนสาธารณะบัลแกเรีย
 • เมืองเนเซ็บ เมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ กำแพงเมืองโบราณ โบสถ์เซนต์โซเฟีย และโรงละครโบราณ
 • เมืองปราแฮ เมืองแห่งน้ำพุร้อน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อน สวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 • เมืองบูรซา เมืองโบราณริมชายฝั่งทะเลดำ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ หอนาฬิกา โบสถ์เซนต์โซเฟีย และย่านเมืองเก่า
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าบัลแกเรียสำหรับชาวไทย มีดังนี้


เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าบัลแกเรียสำหรับชาวไทย ได้แก่


 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลบัลแกเรียในประเทศไทย)
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางและพำนักในประเทศบัลแกเรีย
 • ประกันการเดินทาง
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการศึกษา เป็นต้น

*เอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาบัลแกเรีย หากเป็นเอกสารภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลบัลแกเรียชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า


ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวไทยอยู่ที่ 3,000 บาทนัดหมายวันยื่นคำร้องขอวีซ่า


สามารถนัดหมายวันยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลบัลแกเรียในประเทศไทยยื่นคำร้องขอวีซ่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่


ในวันยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้ยื่นจะต้องแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ โดยใช้หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนรอผลการพิจารณาวีซ่า


ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าบัลแกเรียประมาณ 15 วันทำการ    หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล โดยวีซ่าจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแจ้งไว้


>> บริการอื่นของ iVC International Visa Center <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments