บริการรับยื่นวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบราซิล (Brazil) เมืองแห่งความสุขสนุกสนานในทวีปอเมริกาใต้ โดย iVC International Visa Center

บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบราซิล (Brazil) ทั้งแปลเอกสารและรับรองเอกสาร ทุกภาษา โดย iVC International Visa Center


    เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรทั่วโลกย่อมมีความสนใจที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศต่างๆ ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ แต่ก็พ่วงมาด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นในการขอยื่นวีซ่าเพื่อไปยังประเทศปลายทาง iVC International Visa Center จึงตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านที่มีความกังวลใจในกระบวนยื่นวีซ่าที่ซับซ้อนมากขึ้น รู้จักกับบราซิล ดินแดนแห่งความสนุกสนาน    บราซิล เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่ประมาณ 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 214 ล้านคน เมืองหลวงของประเทศบราซิลคือกรุงบราซิเลีย


    บราซิลเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น


 • เมืองแห่งธรรมชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าฝนเขตร้อน ภูเขา แม่น้ำ และชายหาดที่สวยงาม
 • เมืองแห่งการผจญภัย เนื่องจากมีกิจกรรมทางธรรมชาติมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เช่น การเดินป่า ดำน้ำลึก ตกปลา และล่องแก่ง
 • เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • เมืองแห่งความแตกต่าง เนื่องจากมีประชากรที่หลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา


    หากจะเรียกบราซิลด้วยคำเดียว อาจจะเรียกได้ว่าเป็น เมืองแห่งความแตกต่าง เนื่องจากมีความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตสถานที่ท่องเที่ยวประเทศบราซิล บราซิลเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อันได้แก่


 • คริสตโธเรเดนโตร์ (Christ the Redeemer) รูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนภูเขาคอร์คอควินตา (Corcovado) ในกรุงริโอเดจาเนโร  เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของบราซิล


 • น้ำตกอีกวาซู (Iguazu Falls) น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินา ประกอบด้วยน้ำตกกว่า 275 แห่ง มีน้ำตกสูงที่สุดไหลลงมาจากหน้าผาสูงถึง 82 เมตร


 • ชายหาดโคปาคาบานา (Copacabana Beach) หนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงริโอเดจาเนโร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าใส


 • ป่าอเมซอน (Amazon rainforest) ป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2.5 ล้านตารางกิโลเมตรในบราซิลและประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกาใต้ เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด

 • เมืองโอลิมเปีย (Olympia) เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในรัฐปารานา (Paraná) เคยเป็นที่ตั้งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกของโลกในปี 776 ก่อนคริสตกาล ในปัจจุบัน เมืองโอลิมเปียเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่นๆ


    นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเหล่านี้แล้ว บราซิลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เมืองเซาเปาโล (São Paulo) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล เมืองเรซิเฟ (Recife) เมืองหลวงของรัฐเปร์นัมบูโก (Pernambuco) เมืองฟลอริอาโนโปลิส (Florianópolis) เมืองหลวงของรัฐซันตากาตารีนา (Santa Catarina) และเมืองเปโตรโปลิส (Petropolis) เมืองหลวงของรัฐรีโอเดอจาเนโรในอดีต

วีซ่าของประเทศบราซิลวีซ่าบราซิลเป็นเอกสารทางราชการที่อนุญาตให้บุคคลสัญชาติอื่นเดินทางเข้าประเทศบราซิล วีซ่าบราซิลมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ เช่น ท่องเที่ยว ธุรกิจ ศึกษาต่อ หรือทำงาน


ประเภทของวีซ่าบราซิลวีซ่าบราซิลมี 10 ประเภท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ


 • วีซ่าชั่วคราว (Temporary Visa) อนุญาตให้บุคคลสัญชาติอื่นเดินทางเข้าประเทศบราซิลเพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราว เช่น ท่องเที่ยว ธุรกิจ ศึกษาต่อ หรือทำงาน วีซ่าชั่วคราวมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 1 ปี


 • วีซ่าถาวร (Permanent Visa) อนุญาตให้บุคคลสัญชาติอื่นเดินทางเข้าประเทศบราซิลเพื่อวัตถุประสงค์ถาวร เช่น แต่งงานกับชาวบราซิล ลงทุนในบราซิล หรือได้รับอนุญาตให้ลี้ภัย


เอกสารประกอบการขอวีซ่าบราซิล


เอกสารประกอบการขอวีซ่าบราซิลมีดังนี้


 1. แบบฟอร์มขอวีซ่าบราซิลที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 3. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝาก หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของธุรกิจ
 5. หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบจองที่พัก หรือใบตอบรับจากสถาบันการศึกษา
 6. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรในบราซิล เช่น จดหมายเชิญจากครอบครัวหรือเพื่อน หรือจดหมายรับรองจากนายจ้าง


ขั้นตอนการขอวีซ่าบราซิล


ขั้นตอนการขอวีซ่าบราซิลมีดังนี้


 1. ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลบราซิลในประเทศที่อาศัยอยู่เพื่อขอนัดหมาย
 2. เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าให้ครบถ้วน
 3. เดินทางไปสถานทูตหรือสถานกงสุลบราซิลเพื่อยื่นเอกสารและสัมภาษณ์
 4. รอผลการพิจารณาวีซ่า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ

>> บริการอื่นของ iVC International Visa Center <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd

0 Comments