บริการรับยื่นวีซ่าภูฏาน (Bhutan) และบริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศ ทั่วโลก โดยทีมงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

บริการให้คำปรึกษาวีซ่าภูฏาน บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศ ทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ที่ปรึกษาด้านวีซ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปี 


iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ให้บริการยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์การยื่นวีซ่าโดยตรง ให้คุณสบายใจในการเดินทางได้อย่างราบรื่น ปราศจากปัญหาคอยกวนใจ
ภูฏานหรือดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย เป็นประเทศขนาดเล็ก ในเอเชียใต้ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับประเทศจีนและอินเดีย มีประชากรทั้งประเทศเพียง 7 แสนคน ภูมิประเทศมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วยภูเขาและพื้นที่ป่า ซึ่งปกคลุมพื้นที่ทั้งประเทศกว่า 72% ทำให้ไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะเจอเทือกเขาและต้นไม้น้อยใหญ่ตลอดสองข้างทาง และมีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาทำความรู้จักการประเทศภูฏาน 


ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและศาสนาที่เข้มแข็ง นักท่องเที่ยวจึงควรปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ของประเทศภูฏาน เพื่อแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมและศาสนาของชาวภูฏาน โดยข้อห้ามของการไปเที่ยวภูฏาน มีดังนี้


 1. แต่งกายให้สุภาพ ชาวภูฏานเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัด นักท่องเที่ยวจึงควรแต่งกายให้สุภาพเมื่อเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยผู้ชายควรสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวหรือเสื้อคลุม

 2. ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ บุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศภูฏาน นักท่องเที่ยวจึงควรงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

 3. ห้ามถ่ายรูปผู้คนโดยไม่ได้รับอนุญาต ชาวภูฏานมีความเป็นส่วนตัวสูง นักท่องเที่ยวจึงควรขออนุญาตก่อนถ่ายรูปผู้คน

 4. ห้ามเก็บเกี่ยวพืชผลหรือดอกไม้ พืชผลและดอกไม้ในภูฏานเป็นสมบัติของชาติ นักท่องเที่ยวจึงควรงดเก็บเกี่ยวพืชผลหรือดอกไม้

 5. ห้ามทิ้งขยะ ภูฏานเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวจึงควรงดทิ้งขยะและแยกขยะให้เป็นที่


นอกจากข้อห้ามข้างต้นแล้ว นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของภูฏานอย่างเคร่งครัด เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและมีความสุขตลอดทั้งทริปiVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service เป็นบริษัทรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์ โดย iVC ให้บริการยื่นวีซ่าภูฏานแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเตรียมเอกสาร จนถึงการยื่นขอวีซ่าและติดตามผลการพิจารณาวีซ่า


บริการยื่นวีซ่าภูฏานของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service มีดังนี้


 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าภูฏาน
 • บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่จำเป็นในการยื่นวีซ่าภูฏาน
 • บริการยื่นวีซ่าภูฏานผ่านสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย
 • บริการติดตามผลการพิจารณาวีซ่าภูฏาน


ขั้นตอนในการใช้บริการยื่นวีซ่าภูฏานของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service มีดังนี้ 1. ติดต่อ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service

 2. แจ้งข้อมูลการเดินทาง เช่น ระยะเวลาการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป เป็นต้น

 3. ชำระค่าบริการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการ)

 4. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

 5. ส่งเอกสารให้ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ดำเนินการยื่นวีซ่า

 6. รอรับวีซ่า    เอกสารที่จำเป็นในการยื่นวีซ่าภูฏาน ได้แก่


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่า 
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับการเข้าออกประเทศล่าสุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าภูฏานสำหรับชาวไทยอยู่ที่ 250 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,500 บาท) 
    ราคาขึ้นอยู่กับการแปรผันของค่าเงิน*


    ระยะเวลาในการออกวีซ่าภูฏานอยู่ที่ประมาณ 15 วันทำการ


iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านวีซ่าภูฏาน ให้บริการอย่างครบวงจรและสะดวกรวดเร็ว นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางไปภูฏานสามารถติดต่อ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service เพื่อใช้บริการยื่นวีซ่าภูฏานได้ขั้นตอนการขอวีซ่าภูฏานสำหรับชาวไทย 


 • ดำเนินการผ่านบริษัททัวร์ โดยจะต้องยื่นผ่านบริษัททัวร์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

 • ดำเนินการขอวีซ่าผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลภูฏาน
บริการรับยื่นวีซ่าภูฏาน โดย iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ 1. สะดวกและรวดเร็ว นักท่องเที่ยวไม่ต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง

 2. มีโอกาสได้รับวีซ่ามากกว่า เจ้าหน้าที่ของสถานทูตภูฏานจะพิจารณาวีซ่าตามเอกสารที่บริษัททัวร์หรือตัวแทนยื่นให้ ซึ่งมีโอกาสได้รับวีซ่ามากกว่ากรณีนักท่องเที่ยวยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง

 3. ได้รับความคุ้มครอง นักท่องเที่ยวจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัททัวร์หรือตัวแทนในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ


>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd
0 Comments