บริการรับยื่นวีซ่าบาห์เรน (Bahrain) สัมผัสความงามแห่งตะวันออกกลาง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 12 ปี

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ประเทศบาห์เรน (Bahrain) ทุกประเภท และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี  โดย iVC International Visa Center Thailand
บาห์เรนเป็นประเทศเกาะในอ่าวเปอร์เซีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบีย บาห์เรนเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีพื้นที่เพียง 765 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับ โดยมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ประมาณ 50%


บาห์เรนเป็นประเทศมุสลิมที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะห์ ทรงเป็นประมุขของประเทศ บาห์เรนเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)


เศรษฐกิจของบาห์เรนมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การธนาคาร และการท่องเที่ยว บาห์เรนเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางบาห์เรนเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น


 • มัสยิดหลวงบาบู อัล ชาฮิด (Grand Mosque of Al-Khalifa) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบาห์เรน
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาห์เรน (Bahrain National Museum) พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ของบาห์เรน
 • ปราสาทอาลิ ซานดา (Qal'at al-Bahrain) ซากปรักหักพังของป้อมปราการโบราณที่มีอายุกว่า 5,000 ปี
 • เกาะบาเบอร์ (Baber Island) เกาะเล็กๆ ที่สวยงามที่มีหาดทรายขาวและน้ำทะเลใส


บาห์เรนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหรับ เปอร์เซีย และตะวันตก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของบาห์เรนได้จากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงการรับประทานอาหารพื้นเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศบาห์เรน


 1. บาห์เรนเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกในภูมิภาคตะวันออกกลาง
 2. บาห์เรนเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์
 3. บาห์เรนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว โดยมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 4. บาห์เรนเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น มัสยิดหลวงบาบู อัล ชาฮิด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาห์เรน ปราสาทอาลิ ซานดา และเกาะบาเบอร์ข้อควรปฏิบัติเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศบาห์เรน


 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะเมื่อเข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 2. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ
 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศบาห์เรน
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น


ประเภทของวีซ่าบาห์เรน


วีซ่าบาห์เรนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่


 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวบาห์เรน โดยวีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 14 วัน


 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อธุรกิจในบาห์เรน โดยวีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 30 วัน


นอกจากนี้ ยังมีวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่น


 • วีซ่าพำนักระยะยาว (Long-Term Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะพำนักในบาห์เรนเป็นเวลานานกว่า 30 วัน
 • วีซ่าทำงาน (Work Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำงานในบาห์เรน
 • วีซ่านักเรียน (Student Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในบาห์เรน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าบาห์เรน


เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าบาห์เรนนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า โดยเอกสารทั่วไปที่มักต้องใช้ ได้แก่


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการจ้างงาน ใบรับรองการศึกษา เอกสารยืนยันการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น


ขั้นตอนการขอวีซ่าบาห์เรน


การขอวีซ่าบาห์เรนสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่

 • ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลบาห์เรน
 • ยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์


    หากต้องการยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลบาห์เรน จะต้องนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมเอกสารให้พร้อมตามข้อกำหนด ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าประมาณ 1-2 สัปดาห์


    หากต้องการยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าประมาณ 3-5 วัน
    iVC (International Visa Center) Thailand ไม่เพียงเพียงเป็นที่รู้จักกับกระบวนการ, เรายังเป็นเพื่อนคู่ควรที่จะให้คำปรึกษาและความเข้าใจ ทำให้เราเป็นคู่ควรที่คุณต้องการในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของคุณ
    iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง พร้อมที่จะสนับสนุนคุณในการเดินทางที่น่าประทับใจ และให้บริการที่ทำให้คุณมั่นใจในการเดินทางของคุณ    เลือก iVC (International Visa Center) Thailand เป็นเพื่อนคู่ควรของคุณ ในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่ให้ความมั่นใจและความสะดวกสบาย พร้อมที่จะรับมือกับทุกอุปสรรคและทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำที่สุด>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd0 Comments