บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ทุกประเภท และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ มาพร้อมกับประสบการณ์กว่า 12 ปี

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ทุกประเภท และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี โดย iVC (International Visa Center) Thailand    ประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย อาร์เมเนีย จอร์เจีย และอิหร่าน ประเทศอาเซอร์ไบจานมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนาน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


    ประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ชายแดนยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอเคซัสใต้ และมีอาณาเขตทิศตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน ทิศเหนือติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับจอร์เจีย ทิศตะวันตกติดต่อกับอาร์มีเนีย และทิศใต้ติดต่อกับอิหร่านอาณาเขต

    อาเซอร์ไบจานมีพื้นที่ประมาณ 86,600 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า ตั้งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส มีชายฝั่งทะเลแคสเปียนยาวประมาณ 800 กิโลเมตร

อาณาเขตของอาเซอร์ไบจานสามารถแบ่งออกเป็น 3 เขตหลัก ๆ ได้แก่

 • เขตภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 35% ของประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และคอเคซัสน้อย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงชันและอุดมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า

 • เขตที่ราบสูง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40% ของประเทศ ประกอบด้วยที่ราบสูงกูบา-คาซาค เป็นที่ราบสูงที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ

 • เขตที่ราบลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25% ของประเทศ ประกอบด้วยที่ราบลุ่มลุ่มแม่น้ำอารัซ เป็นที่ราบลุ่มที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ภูมิประเทศ

อาเซอร์ไบจานมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วยภูเขา เทือกเขา และที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศคือ Mount Bazardüzü ซึ่งมีความสูง 4,466 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ภูเขาในอาเซอร์ไบจานมีความสำคัญต่อประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น

 • เป็นแหล่งน้ำ ภูเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในประเทศ เช่น แม่น้ำอารัซ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ

 • เป็นแหล่งพลังงาน ภูเขาเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 • เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภูเขาในอาเซอร์ไบจานมีความสวยงามและอุดมไปด้วยธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศประชากร

ประชากรของอาเซอร์ไบจานประมาณ 10.14 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอาเซอร์ไบจาน ประมาณ 92% รองลงมาเป็นชาวอาร์มีเนีย ประมาณ 2% และชาวรัสเซีย ประมาณ 3%

ชาวอาเซอร์ไบจานเป็นชนชาติกลุ่มเตอร์กิกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พวกเขามีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาตระกูลเตอร์กิก ซึ่งเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาตุรกีและภาษาอุซเบก


ศาสนา

ศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์เป็นศาสนาหลักของอาเซอร์ไบจาน ประมาณ 95% รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ประมาณ 2% และศาสนาอื่น ๆ ประมาณ 3%เมืองหลวง

เมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานคือ บากู (Baku) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ริมชายฝั่งทะเลแคสเปียน บากูเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอาเซอร์ไบจาน และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศอีกด้วย


บากูเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต่างๆ มากมาย เช่น อาณาจักรอาเคเมนิด อาณาจักรเปอร์เซีย อาณาจักรซาซาเนียน และอาณาจักรออตโตมัน บากูเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่น เช่น หอคอยไฟแห่งบากู (Baku Flame Towers) พระราชวังเชค (The Palace of the Shirvanshahs) และประตูอิหม่าม (Icheri Sheher)


เศรษฐกิจ

อาเซอร์ไบจานมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อาเซอร์ไบจานมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ

    นอกจากอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สแล้ว อาเซอร์ไบจานยังมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกษตรกรรม


การท่องเที่ยว

อาเซอร์ไบจานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น

 • เมืองบากู เมืองหลวงของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น หอคอยไฟแห่งบากู (Baku Flame Towers) พระราชวังเชค (The Palace of the Shirvanshahs) และประตูอิหม่าม (Icheri Sheher)
 • เมืองแกนจา (Ganja) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น มัสยิดแกนจา (Ganja Mosque) พิพิธภัณฑ์


    สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศอาเซอร์ไบจาน จำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศอาเซอร์ไบจานในประเทศไทย โดยขั้นตอนการขอวีซ่าอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือความสะดวกในการดำเนินการขอวีซ่าด้วยตัวเอง สามารถใช้บริการรับยื่นวีซ่าจากบริษัทรับยื่นวีซ่าได้


    iVC (International Visa Center) Thailand เป็นบริษัทรับยื่นวีซ่าที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ให้บริการรับยื่นวีซ่าประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ทุกประเภท รวมถึงวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นๆ ทีมงานของ iVC มีความรู้และประสบการณ์ในการยื่นวีซ่าเป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในทุกขั้นตอนiVC ให้บริการรับยื่นวีซ่าประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ทุกประเภท โดยครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 • รวบรวมและเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซอร์ไบจาน

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศอาเซอร์ไบจาน

 • ติดตามสถานะการขอวีซ่าและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

ขั้นตอนในการใช้บริการรับยื่นวีซ่าประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ของ iVC (International Visa Center) Thailand

 • ติดต่อ iVC เพื่อแจ้งความต้องการในการขอวีซ่า
 • นัดหมายเพื่อส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • ชำระค่าธรรมเนียมการบริการ
 • iVC พร้อมดำเนินการรวบรวมและเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • iVC พร้อมดำเนินการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซอร์ไบจาน (หากจำเป็น)
 • iVC จะยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศอาเซอร์ไบจาน
 • iVC จะติดตามสถานะการขอวีซ่าและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

อัตราค่าธรรมเนียมการบริการรับยื่นวีซ่าประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ของ iVC (International Visa Center) Thailand

    อัตราค่าธรรมเนียมการบริการรับยื่นวีซ่าประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ของ iVC (International Visa Center) Thailand จะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและระยะเวลาในการขอวีซ่า โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iVC


ประโยชน์ของการใช้บริการรับยื่นวีซ่า

การใช้บริการรับยื่นวีซ่าจากบริษัทรับยื่นวีซ่ามีข้อดีหลายประการดังนี้

 • ประหยัดเวลาและความพยายาม

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า

 • ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

    หากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศอาเซอร์ไบจาน การใช้บริการรับยื่นวีซ่าจาก iVC (International Visa Center) Thailand จะช่วยให้คุณได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากทีมงานมืออาชีพ

    

    โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศแอลเบเนียอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd

0 Comments