บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรีย (Austria) เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก ทุกประเภท - iVC International Visa Center ที่ปรึกษาด้านวีซ่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

หากท่านมีความกังวลใจในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นวีซ่าต่อสถานกงสุล หรือความปลอดภัยในการเดินทาง ให้ iVC International Visa Center เป็นตัวช่วยคุณเพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว โดย iVC International Visa Center มาพร้อมสโลแกน  “ยื่นวีซ่าออสเตรีย สะดวก รวดเร็ว ผ่านชัวร์” ซึ่งเราให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ฯลฯ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับประเทศในฝันได้อย่างสบายใจ
ทำความรู้จักกับประเทศออสเตรีย 


ออสเตรีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปกลาง โดยเป็นสหพันธรัฐที่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 รัฐ โดย 1 ใน 9 รัฐนั้นคือ เวียนนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ ออสเตรียมีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเยอรมนี ทางทิศเหนือติดกับเช็กเกีย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสโลวาเกีย ทางทิศตะวันออกติดกับฮังการี ทางทิศใต้ติดกับสโลวีเนียและอิตาลี และทางทิศตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์และลีชเทินชไตน์ ออสเตรียมีเนื้อที่ 83,879 ตารางกิโลเมตร (32,386 ตารางไมล์) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และมีประชากร 9 ล้านคนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในออสเตรีย ได้แก่


 • พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิแห่งออสเตรีย
 • พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังหลวงของออสเตรีย
 • เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
 • เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เมืองหลวงของเขตปกครองเทือกเขาแอลป์
 • เมืองกราซ (Graz) เมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรียมีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

ออสเตรียเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในทุกฤดู โดยเฉพาะฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และสถาปัตยกรรมอันงดงามสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรีย เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรียจะต้องทำการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง หากประเทศของท่านไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายชื่อประเทศที่สามารถเดินทางข้ามเขตพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อพำนักอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยผู้เดินทางจะต้องมีการเลือกประเภทวีซ่าเองในการเดินทาง


ประเภทวีซ่า


การเลือกประเภทของวีซ่าที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าออสเตรียได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศออสเตรียและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร 


วีซ่าระยะสั้น


วีซ่าระยะสั้น สำหรับคนต่างด้าว ที่ไม่ได้ถือใบพำนักพักพิง และต้องการอยู่ในประเทศออสเตรียเป็นระยะเวลานึงติดต่อกันแต่ไม่นานกว่า 90 วัน ในทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันเข้าประเทศวันแรก ได้แก่ • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าระยะยาว


วีซ่าระยะยาว (Long-term Visa) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศออสเตรียได้นานกว่า 90 วัน วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการทำงาน เรียน หรือพำนักในประเทศออสเตรียในระยะยาวเอกสารประกอบการสมัครวีซ่าประเทศออสเตรีย ได้แก่


 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
 • หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองทางการเงิน
 • หลักฐานการจองที่พัก
 • แผนการเดินทาง
 • หลักฐานประกันสุขภาพ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาวีซ่าประเทศออสเตรียประมาณ 15 วันทำการ วีซ่าเชงเกนออกให้มีอายุ 90 วัน วีซ่าระยะยาวออกให้มีอายุตามวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่า
******* หมายเหตุ *******


*เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน แล้วยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ ในการแปลเอกสารนั้นผู้สมัครจะต้องแปลเอกสารตามต้นฉบับเท่านั้น

บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรีย กับ iVC International Visa Center มีข้อดีหลายประการ ดังนี้


 • เพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับลูกค้า ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเอง
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า เนื่องจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการจะมีประสบการณ์และความรู้ในการยื่นขอวีซ่า
 • ช่วยให้ลูกค้าได้รับวีซ่าที่เร็วขึ้น เนื่องจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการจะเร่งดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้กับลูกค้า
 • บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรียในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการยื่นขอและค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ


โดยทั่วไปแล้ว บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรียกับ iVC International Visa Center จะครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


 1. การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่เหมาะกับผู้ยื่นขอ
 2. การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 3. การแปลเอกสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน (หากจำเป็น)
 4. การนัดหมายและดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 5. การติดตามผลและแจ้งผลการพิจารณาวีซ่าให้กับลูกค้า


    หากท่านต้องการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย ท่านสามารถเลือกใช้บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรียจากบริษัท iVC International Visa Center ได้>> บริการอื่นของ iVC Visa & Translation NAATI Notary Public Service <<

- บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

- บริการรับรองเอกสารกงสุล

- บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

- บริการทนาย Notary Public

- บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

- บริการแปลและรับรอง NAATI

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Sworn Translation

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย Apostille

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

- บริการแปลและรับรองเอกสารโดย นักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

- บริการล่ามแปลภาษา

- บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

- บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

- บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non- O, Non- B, Work Permit, Visa Extension, MOU

- บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

- บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

- บริการขอใบ APEC Card

- บริการจัดหา Tourist Voucher

- บริการดูแลประกันการเดินทาง

- บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการของ LOI (Letter of invitation)โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศปลายทางอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา

iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา


iVC (International Visa Center) Thailand


        เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

        Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand

        LINE : @iVisa

        Tel : 080-5578887

        E-mail : contact@ivc.ltd


0 Comments