บริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศอาร์เจนตินา (Argentina)โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี

บริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศอาร์เจนตินา (Argentina)โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี    ประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ เป็นที่รู้จักจากความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และอาหารรสเลิศ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างหลงใหลในเสน่ห์ของประเทศแห่งนี้

    สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศอาร์เจนตินา จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง ประเภทของวีซ่าที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยทั่วไปแล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือวีซ่าธุรกิจ (Business Visa)


ขั้นตอนในการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศอาร์เจนตินา มีดังนี้

 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า ได้แก่

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)
  • สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมหน้าที่มีตราประทับเข้า-ออกประเทศล่าสุด
  • รูปถ่ายสี ขนาด 4x4 ซม. จำนวน 2 รูป
  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  • ใบจองโรงแรม
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการเงิน
  • กรณีเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น
  • ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย

    สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 15/1 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-253-5888

 • รอผลการพิจารณาวีซ่า

    ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

    วีซ่าท่องเที่ยวอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าประเทศอาร์เจนตินาเพื่อการท่องเที่ยวได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน วีซ่าประเภทนี้สามารถขอได้แบบหลายครั้ง (Multiple Entry) หรือแบบครั้งเดียว (Single Entry) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง


วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

    วีซ่าธุรกิจอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าประเทศอาร์เจนตินาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ วีซ่าประเภทนี้สามารถขอได้แบบหลายครั้ง (Multiple Entry) หรือแบบครั้งเดียว (Single Entry) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง


วีซ่าประเภทอื่น ๆ

    นอกจากวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจแล้ว ยังมีวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่สามารถขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศอาร์เจนตินาได้ เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าเพื่อเยี่ยมญาติ เป็นต้น


การขอวีซ่าผ่านบริษัทรับยื่นวีซ่า

    นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการของบริษัทรับยื่นวีซ่าเพื่อดำเนินการขอวีซ่าได้ บริษัทรับยื่นวีซ่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารและยื่นเอกสารขอวีซ่าให้ นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าบริการให้กับบริษัทรับยื่นวีซ่าด้วย


ข้อควรระวังในการขอวีซ่า

    นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นขอวีซ่า หากเอกสารไม่ครบถ้วน อาจทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาได้ นักท่องเที่ยวควรเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทาง

    นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวควรตอบคำถามในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมา หากให้ข้อมูลเท็จ อาจทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาได้


    การเดินทางไปต่างประเทศมักเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและท้าทายต่อความรู้สึกของเรา แต่กับความซับซ้อนของกระบวนการยื่นวีซ่าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง การมีทีมงานที่มืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในการบริการรับยื่นวีซ่า และแก้ไขปัญหาวีซ่าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย


    ทีมงานของเราที่ iVC (International Visa Center) Thailand เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่สูงมากในการรับยื่นวีซ่า และแก้ไขปัญหาวีซ่า โดยเฉพาะเมื่อคุณเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังประเทศอาร์เจนตินา (Argentina) ทีมงานของเราจะให้คำปรึกษาและช่วยคุณทุกขั้นตอนของกระบวนการ


ความเชี่ยวชาญกว่า 12 ปีและการรับรองทางด้านเอกสาร


    เรามีประสบการณ์กว่า 12 ปีในการให้บริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าทุกประเภท ทำให้เราเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยคุณผ่านทุกอุปสรรค


    เรายังมีทนาย Notary Public ที่ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีและรับรองเอกสาร NAATI ซึ่งเป็นหลักการรับรองที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทำให้เราสามารถรับแปลและรับรองเอกสารทุกประเภทได้


บริการแปลเอกสารทุกประเภท


    ทีมงานของเราไม่เพียงที่มีความเชี่ยวชาญในการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าเท่านั้น แต่ยังมีทีมแปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลทุกประเภทของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารส่วนบุคคล เรามีความสามารถในการรับแปลเอกสารที่ถูกต้องและมีคุณภาพiVC (International Visa Center) Thailand ผู้ช่วยในการเดินทางของคุณ


    ทีมงานของเราที่ iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมที่จะเป็นคู่มือในการเดินทางของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า หรือต้องการแก้ไขปัญหาวีซ่า เราพร้อมให้บริการด้วยความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น


    ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในกระบวนการ และการบริการที่ครบวงจร ทาง iVC (International Visa Center) Thailand เป็นคู่ควรที่คุณจะเลือกในการรับบริการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าของคุณ เพื่อให้คุณได้เตรียมตัวเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ในประเทศอาร์เจนตินา (Argentina) อย่างที่คุณตั้งใจ


    โปรดติดต่อ iVC (International Visa Center) Thailand เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและความสนใจของคุณในการเดินทางไปยังประเทศแอลเบเนีย. เราพร้อมที่จะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและช่วยให้คุณเดินทางไปยังประเทศแอลเบเนียอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหา


iVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า, การแปลเอกสาร, หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd

0 Comments