บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศ อัฟกานิสถาน (Afghanistan)

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศ อัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจรที่ iVC (International Visa Center) Thailand
    ประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและความมั่นคงมายาวนาน ทำให้การเดินทางเข้าประเทศอัฟกานิสถานนั้นค่อนข้างยากลำบาก จำเป็นต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ ดังนั้นจึงมีบริการรับยื่นวีซ่าจากประเทศอัฟกานิสถานเกิดขึ้นมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถาน

    ถ้าคุณต้องการไปเที่ยวหรือทำธุรกิจในประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) คุณจะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องและถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการเดินทางของคุณ แต่การขอวีซ่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณต้องมีเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานทูตหรือสถานการณ์ของประเทศ เช่น เอกสารการเดินทาง เอกสารการจดทะเบียน เอกสารการจ่ายเงิน เอกสารการติดต่อ เป็นต้น


    แต่ไม่ต้องห่วง เพราะ iVC (International Visa Center) Thailand เป็นบริษัทที่ให้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ปรึกษาปัญหาวีซ่า ประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจร


iVC (International Visa Center) Thailand เป็นหนึ่งในบริษัทรับยื่นวีซ่าจากประเทศอัฟกานิสถานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย


iVC (International Visa Center) Thailand มีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการยื่นวีซ่าอัฟกานิสถานโดยเฉพาะ คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร การกรอกใบสมัคร การยื่นวีซ่า ไปจนถึงการติดตามผลสถานะวีซ่า


    iVC (International Visa Center) Thailand เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านวีซ่ามากกว่า 10 ปี มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปลและการจัดการเอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมั่นใจในการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าอื่นๆ


    ประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและความมั่นคงมายาวนาน ทำให้การเดินทางเข้าประเทศอัฟกานิสถานนั้นค่อนข้างยากลำบาก จำเป็นต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ ดังนั้นจึงมีบริการรับยื่นวีซ่าจากประเทศอัฟกานิสถานเกิดขึ้นมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถาน


    iVC (International Visa Center) Thailand เป็นหนึ่งในบริษัทรับยื่นวีซ่าจากประเทศอัฟกานิสถานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย


    iVC (International Visa Center) Thailand มีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการยื่นวีซ่าอัฟกานิสถานโดยเฉพาะ คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร การกรอกใบสมัคร การยื่นวีซ่า ไปจนถึงการติดตามผลสถานะวีซ่า


นอกจากบริการรับยื่นวีซ่าแล้ว iVC (International Visa Center) Thailand ยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • บริการแปลเอกสารทุกประเภท โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก NAATI
 • บริการรับรองเอกสาร Notary Public, NAATI
 • บริการปรึกษาปัญหาวีซ่า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขอวีซ่า

    iVC (International Visa Center) Thailand มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับวีซ่าอัฟกานิสถานอย่างราบรื่นและรวดเร็ว


บริการแปลเอกสาร

    iVC (International Visa Center) Thailand ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก NAATI ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองนักแปลภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล


บริการรับรองเอกสาร

    iVC (International Visa Center) Thailand ให้บริการรับรองเอกสาร Notary Public และ NAATI ซึ่งเอกสารที่ผ่านการรับรองจะมีสถานะถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประกอบการขอวีซ่าหรือธุรกรรมอื่นๆ ได้


บริการปรึกษาปัญหาวีซ่า

    iVC (International Visa Center) Thailand มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขอวีซ่าคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าในทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสาร การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์วีซ่า ฯลฯ


ความคุ้มค่า

    บริการรับยื่นวีซ่าของ iVC (International Visa Center) Thailand คุ้มค่าคุ้มราคา ลูกค้าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการยื่นวีซ่าอัฟกานิสถานโดยเฉพาะ


ความสะดวก

    iVC (International Visa Center) Thailand มีสำนักงานตั้งอยู่หลายแห่งในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางไปใช้บริการได้อย่างสะดวก


ความน่าเชื่อถือ

    iVC (International Visa Center) Thailand ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถาน ในฐานะผู้ให้บริการรับยื่นวีซ่าที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอัฟกานิสถาน


รายละเอียดบริการรับยื่นวีซ่าประเทศอัฟกานิสถาน

 • วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอัฟกานิสถาน วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งานสูงสุด 30 วัน
 • วีซ่านักเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศอัฟกานิสถาน วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งานสูงสุด 1 ปี
 • วีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศอัฟกานิสถาน วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งานสูงสุด 1 ปี
 • วีซ่าคู่หมั้น สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถานเพื่อแต่งงานกับชาวอัฟกานิสถาน วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งานสูงสุด 90 วัน
 • วีซ่าแต่งงาน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถานเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวอัฟกานิสถาน วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งานสูงสุด 1 ปี
 • วีซ่าติดตามครอบครัว สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถานเพื่อติดตามครอบครัวของชาวอัฟกานิสถาน วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งานสูงสุด 1 ปี


เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอัฟกานิสถาน

    เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอัฟกานิสถานนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ขอ โดยเอกสารหลักๆ ที่มักต้องใช้ ได้แก่


 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • ใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วนและลงนาม
 • รูปถ่ายขนาด 2x2

iVC (International Visa Center) Thailand เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวีซ่าและแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ มีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 คน และได้รับคำชมจากลiVC (International Visa Center) Thailand พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการวีซ่า, การแปลเอกสาร, หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อ iVC Thailand Call Center : 080-5578887, Line Official ID: @iVisa, Email: contact@ivc.ltd หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.ivc.ltd เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการ


ติดต่อเรา

iVC (International Visa Center) Thailand
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : IVC Immigration & Visa NAATI Notary Public Thailand
 • LINE : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ivc.ltd

0 Comments